หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

excel 250

หลักสูตรอบรม Mastering Data Visualization with Power BI

"เปลี่ยนรายงานของคุณในรูปแบบ Data Visualization อย่างมืออาชีพบนสุดยอดเครื่องมือฟรีอย่าง Power BI ที่สะดวกและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครบเครื่องพร้อมนำไปใช้ได้จริง"

 

รุ่น 5: เสาร์ที่ 9 - อาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2565

 

 สอนสด Online Live ผ่าน ZOOM

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ

 


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

Data Visualization เป็นทักษะที่สำคัญในการนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลในยุคปัจจุบันนี้ สิ่งสำคัญคือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและนำออกรายงานในรูปแบบที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทำให้เกิดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้น เป็นหลักสูตรที่ให้คุณสามารถนำเครื่องมือ Business Inteligent คือ Power BI ที่มีความสามารถในการแปลง วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data Visualize ได้อย่างดีเยี่ยม ในหลักสูตรนี้จะเป็นการนำผู้เรียนใช้งานโปรแกรมตาม Workshop จริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอน

Microsoft Power BI

Power BI เป็นโปรแกรมเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence) ของผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมระบบงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยผู้ใช้ในการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร และสร้างรายงานแนว Data Visualization ที่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน End User ครบครัน

 


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel มาก่อนดังต่อไปนี้

 • PIVOT Table    
 • เขียนสูตรและฟังก์ชัน Excel เบื้องต้นเป็น เช่น SUM, AVERAGE
 • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันกลุ่ม Lookup เช่น VLOOKUP ได้ 

สำหรับหลักสูตร Excel ทางเราขอแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรอบรม MS Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop | มืออาชีพด้าน Excel พร้อม Workshop ใช้งานจริง

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง(เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อบรม cityhubs

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

Part 1 - เข้าสู่โลก Data Visualization

 • บทที่ 1 -  Introduction to the tool
  • รู้จักการทำงานของ Power BI ผ่าน
  • เครื่องมือของโปรแกรม
  • มุมมองของโปรแกรมใน Workspace
  • แนะนำส่วน Power Query Editor
  • ตั้งค่า Options โปรแกรม
 • บทที่ 2 - Quick Start in WELL FORM Data
  • เริ่มใช้งานโปรแกรมอย่างง่ายด้วยการ Get Data from Table Format
  • จัดการและจัดรูปแบบ Visual Objects เบื้องต้น
  • จัดรูปแบบ Dashboard
 • บทที่ 3 - แนะนำ Visualization
  • จัดการระบบ Drill Mode / Dimension
  • ระบบการแจกแจงข้อมูล (Expand)
  • รู้จัก Visualize Objects และการจัดรูปแบบประกอบด้วย
   • Card
   • Slicer
   • Chart มาตรฐาน (แท่ง/เส้น/วงกลม)
   • Decomposition Tree
   • Map / Fill Map
   • Scatterd
   • Treemap
   • Matrix
   • Gauge
  • จัดการและจัดรูปแบบ Visual Objects ที่ใช้งานจริง
  • การ Group ข้อมูล
  • Workshop การออกแบบ Dashboard ที่น่าสนใจ
 • บทที่ 4 - Interactive Features
  • การจัด Connection ของ Slicer
  • Drill Through Mode
  • การใช้ Report Tool Tip
  • การทำ Bookmark
  • Action Button

วันที่ 2 - Power BI In-depth 

 • บทที่ 5 - Get & Transform Data
  • เข้าใจภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลแบบ Database
  • Workshop การจัดการข้อมูลในรูป Well Formed 
  • ใช้งาน Power Query ในการจัดการ Tramform
  • Append , Enable Load, Change Data Type, Merge Column, Fill Down, Crosstab Unpivot
 • บทที่ 6 - Data Model / Relationship ข้อมูล
  • รู้จักระบบ Data Types / Data Model
  • Merge Table
  • Date Table / CALENDARAUTO
  • Relationship และการใช้งาน สร้างและตั้งค่า Relationship
  • Sort by Feature
 • บทที่ 7 - DAX Measures Features
  • ความสามารถโดยรวมของ DAX
  • การเขียน DAX Measure 
  • ใช้งาน RELATED
  • ใช้งาน SUMX
  • รู้จัก Measures ต่าง ๆ 
 • บทที่ 8 – DAX Table / Calculate Function
  • ภาพรวมการใช้ Table Functions
  • รู้จักฟังก์ชัน CALCULATE
  • CALCULATE แบบเงื่อนไข
  • Workshop การใช้ CALCULATE กับงานจริง
 • บทที่ 9 – DAX | Time Intellegence Feature 
  • การเปรียบเทียบมูลค่ารายปีด้วย Time Intelligence Functions
  • คำนวณมูลค่าก่อนหน้าบน Time Intelligence
  • Workshop ยอดขายปีงบประมาณบน Time Intellegence Functions
  • Workshop ออกรายงาน Time Intellegnce 
 • บทที่ 10 - Export / Publish Features
  • รู้จัก Power Bi Service 
  • การ Publish งานขึ้น Platform ต่าง  ๆ เช่น
   • Web
   • PDF
  • ความเชื่อมโยงการ Publish กับ Excel
 

dashboard excel

 


สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม PDF
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการอบรม

 

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านต่อคอร์สเพื่อดูแลผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 3,745 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท, VAT - 245 บาท)

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้