หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

excel 250

หลักสูตรอบรม Mastering Data Visualization with Power BI

"เปลี่ยนรายงานของคุณในรูปแบบ Data Visualization อย่างมืออาชีพบนสุดยอดเครื่องมือฟรีอย่าง Power BI ที่สะดวกและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครบเครื่องพร้อมนำไปใช้ได้จริง"

 

เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

รับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House และ Special Course

 

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม CMYK ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (คลิกเพื่อดูแผนที่)

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ

 


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

Data Visualization เป็นทักษะที่สำคัญในการนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลในยุคปัจจุบันนี้ สิ่งสำคัญคือเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลและนำออกรายงานในรูปแบบที่นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทำให้เกิดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้น เป็นหลักสูตรที่ให้คุณสามารถนำเครื่องมือ Business Inteligent คือ Power BI ที่มีความสามารถในการแปลง วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Data Visualize ได้อย่างดีเยี่ยม ในหลักสูตรนี้จะเป็นการนำผู้เรียนใช้งานโปรแกรมตาม Workshop จริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอน

Microsoft Power BI

Power BI เป็นโปรแกรมเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence) ของผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมระบบงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยผู้ใช้ในการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กร และสร้างรายงานแนว Data Visualization ที่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชัน End User ครบครัน

 


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel มาก่อนดังต่อไปนี้

 • PIVOT Table    
 • เขียนสูตรและฟังก์ชัน Excel เบื้องต้นเป็น เช่น SUM, AVERAGE
 • รู้จักและใช้งานฟังก์ชันกลุ่ม Lookup เช่น VLOOKUP ได้ 

สำหรับหลักสูตร Excel ทางเราขอแนะนำหลักสูตร 
หลักสูตรอบรม MS Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop | มืออาชีพด้าน Excel พร้อม Workshop ใช้งานจริง

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง(เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อบรม cityhubs

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

Part 1 - เข้าสู่โลก Data Visualization

 • บทที่ 1 -  Introduction to the tool
  • รู้จักการทำงานของ Power BI ผ่าน
  • เครื่องมือของโปรแกรม
  • มุมมองของโปรแกรมใน Workspace
  • แนะนำส่วน Power Query Editor
  • ตั้งค่า Options โปรแกรม
 • บทที่ 2 - Quick Start in WELL FORM Data
  • เริ่มใช้งานโปรแกรมอย่างง่ายด้วยการ Get Data from Table Format
  • จัดการและจัดรูปแบบ Visual Objects เบื้องต้น
  • จัดรูปแบบ Dashboard
 • บทที่ 3 - แนะนำ Visualization
  • จัดการระบบ Drill Mode / Dimension
  • ระบบการแจกแจงข้อมูล (Expand)
  • รู้จัก Visualize Objects และการจัดรูปแบบประกอบด้วย
   • Card
   • Slicer
   • Chart มาตรฐาน (แท่ง/เส้น/วงกลม)
   • Decomposition Tree
   • Map / Fill Map
   • Scatterd
   • Treemap
   • Matrix
   • Gauge
  • จัดการและจัดรูปแบบ Visual Objects ที่ใช้งานจริง
  • การ Group ข้อมูล
  • Workshop การออกแบบ Dashboard ที่น่าสนใจ
 • บทที่ 4 - Interactive Features
  • การจัด Connection ของ Slicer
  • Drill Through Mode
  • การใช้ Report Tool Tip
  • การทำ Bookmark
  • Action Button

วันที่ 2 - Power BI In-depth 

 • บทที่ 5 - Get & Transform Data
  • เข้าใจภาพรวมของการจัดเก็บข้อมูลแบบ Database
  • Workshop การจัดการข้อมูลในรูป Well Formed 
  • ใช้งาน Power Query ในการจัดการ Tramform
  • Append , Enable Load, Change Data Type, Merge Column, Fill Down, Crosstab Unpivot
 • บทที่ 6 - Data Model / Relationship ข้อมูล
  • รู้จักระบบ Data Types / Data Model
  • Merge Table
  • Date Table / CALENDARAUTO
  • Relationship และการใช้งาน สร้างและตั้งค่า Relationship
  • Sort by Feature
 • บทที่ 7 - DAX Measures Features
  • ความสามารถโดยรวมของ DAX
  • การเขียน DAX Measure 
  • ใช้งาน RELATED
  • ใช้งาน SUMX
  • รู้จัก Measures ต่าง ๆ 
 • บทที่ 8 – DAX Table / Calculate Function
  • ภาพรวมการใช้ Table Functions
  • รู้จักฟังก์ชัน CALCULATE
  • CALCULATE แบบเงื่อนไข
  • Workshop การใช้ CALCULATE กับงานจริง
 • บทที่ 9 – DAX | Time Intellegence Feature 
  • การเปรียบเทียบมูลค่ารายปีด้วย Time Intelligence Functions
  • คำนวณมูลค่าก่อนหน้าบน Time Intelligence
  • Workshop ยอดขายปีงบประมาณบน Time Intellegence Functions
  • Workshop ออกรายงาน Time Intellegnce 
 • บทที่ 10 - Export / Publish Features
  • รู้จัก Power Bi Service 
  • การ Publish งานขึ้น Platform ต่าง  ๆ เช่น
   • Web
   • PDF
  • ความเชื่อมโยงการ Publish กับ Excel
 

dashboard excel

 


สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

 

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 5 - 15 ท่านต่อคอร์สเพื่อดูแลผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 6,313 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท, VAT - 413 บาท)

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs ไม่เสียสิทธิ์วันลาและเบิกจ่ายได้

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้