บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | Cityhubs Corporation Co.,Ltd.
บริการด้าน IT Technology ด้วยทีมงานคุณภาพ มากประสบการณ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักดีถึงความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อความต่อไปนี้คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราว่าด้วยการเก็บรวบรวม การจัดการ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจกับคุณอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและเพื่อแจ้งให้คู่ค้าของบริษัททราบของคำขอการอบรมของคุณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจจะมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราผ่านระบบในรูปแบบใดๆ ของบริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการอบรมกับบริษัทเรา ซึ่งรวมถึงคอร์สที่อบรม ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ผู้เสียภาษี หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของเราโดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันไปให้กับคู่ค้าของเราซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการ ซึ่งเมื่อผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลอันเป็นส่วนตัวใดมาให้แก่บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ถือว่าผู้เข้าอบรมได้อนุญาตและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ทางเราในดำเนินการใดๆ และเก็บข้อมูลอันเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ซึ่งได้ให้ไว้โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของผู้ใช้ ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) รวมถึง:

ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้ – เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเราด้วยการสร้างบัญชี เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อเสนอและให้บริการตามที่คุณร้องขอ เราอาจขอให้คุณกรอกชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุของคุณเพื่อเปิดบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่คุณใช้บริการของเรา

ข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน – เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น จำนวนเงินที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีชำระเงินใดๆ ที่ใช้ในการทำรายการ

ข้อมูลการชำระหรือเรียกเก็บเงิน - เมื่อคุณชำระหรือเรียกเก็บเงินผ่านบริการ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีทางการเงินเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมที่ได้รับเงินจากคุณหรือชำระเงินให้แก่คุณ ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณกำลังใช้เพื่อชำระหรือเรียกเก็บเงิน

 

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในกิจการหรือกิจกรรมของทางเราเท่านั้น

ซิตี้ฮับส์ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทางเรา ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ซิตี้ฮับส์ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ ทางเราจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของซิตี้ฮับส์

การรักษาความปลอดภัย

เราปกป้องข้อมูลของลูกค้าของเรา ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของเราจะได้รับการคุ้มครองและดำเนินการตามขั้นตอนที่เราเชื่อว่าเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เรากำหนดให้เข้าถึงได้เท่านั้น

คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา เราจะทำการบันทึกการเข้าเยี่ยมของคุณเท่านั้นและจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลระบุความเป็นตัวตนใดๆ (คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณและระบุตัวตนของคุณ) จากคุณ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆที่ใช้ (หากมี) ในส่วนของเว็บไซต์ของเราจะไม่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความเป็นบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบ คุ้กกี้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จัดเก็บในการท่องเว็บของคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดค่าการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเคยชินในการเข้าดูของการท่องเว็บ โดยที่สามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาจากการลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อได้มีการกลับมาเยี่ยมที่เว็บไซต์อีกครั้งและมักใช้ในการติดตามความต้องการของคุณในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ คุณอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ (โดยการแก้ไขตัวเลือกอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกดูข้อมูลการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ) แต่หากคุณทำเช่นนั้น คุณอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ หรือเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างในเว็บไซต์ของเราได้

เพื่อการให้บริการคุณได้รวดเร็วขึ้นและมีคุณภาพที่ดีกว่า เราได้ใช้เทคโนโลยี "คุ้กกี้" และยังอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราด้วย เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่วางคุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆบนไซต์ของเราเพื่อให้บริการ โดยรวมไปถึง:

การวิเคราะห์/การวัด: เราใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ วิเคราะห์จากบุคคลที่สามเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานไซต์ของเราอย่างไร เพื่อดูว่าสิ่งใดที่ใช้การได้และไม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราและเพื่อรับรองว่าเรายังคงเป็นที่น่าสนใจและยังมีความเกี่ยวเนื่อง ข้อมูลที่เรารวบรวมโดยรวมถึงหน้าเว็บที่คุณได้ดู หน้าที่อ้างอิง/สุดท้ายจากหน้าที่คุณได้เข้าและออก แพลตฟอร์มและระบบปฏิบัติการที่คุณได้ใช้ วันที่และเวลาที่ประทับข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น จำนวนคลิกที่คุณทำบนหน้าที่กำหนด การเคลื่อนไหวของเมาส์ของคุณและกิจกรรมการเลื่อน การค้นหาคำที่คุณใช้และข้อความที่คุณพิมพ์ในขณะที่ใช้ไซต์ของเรา เรายังใช้คุ้กกี้วิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาออนไลน์ของเราเพื่อที่จะเรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราภายหลังจากที่พวกเขาได้รับการแสดงที่โฆษณาออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงการโฆษณาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ซิตี้ฮับส์ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ ซิตี้ฮับส์ จะขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.cityhubs.net

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ ซิตี้ฮับส์

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซิตี้ฮับส์ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของทางเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ ซิตี้ฮับส์ ตามลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้ www.cityhubs.net

150316 cover sm

Corporate Online Training Service by City Hubs | นำเสนอ Package ครบเครื่องเรียนรู้ออนไลน์ระดับองค์กรด้วย Corporate Online Computer Training เรียนรู้ด้วยสื่อ / การสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในนามองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการออนไลน์ระดับองค์กรจากทางเรา City Hubs พร้อมจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้ลูกค้า บนหลากหลาย Platform 

150316 cover sm

Corporate Online Training Service by City Hubs | นำเสนอบริการการ Private Consult (1:1) และ In-House Training (class ไม่เกิน 30 ท่าน) ผ่าน application LIve Meeting Conference 

150316 cover sm

บริการจัดอบรม Public | In-House ด้านไอที ด้วยทีมงานวิทยากรมากประสบการณ์ พร้อมหลักสูตรมากมายที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า อบรมไปใช้งานได้จริง พร้อมด้วยสวัสดิการอบรม สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ดังนี้

cityhubs website develop

บริการรับพัฒนา | ดูแลเว็บไซต์หรือ Web Application องค์กรโดยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้เว็บไซต์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอด้วยบริการดูแลการลง อัพเดท Content พร้อมพัฒนา Content ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร

150316 cover sm

บริการจัดอบรมนอกสถานที่ In-House ด้านไอทีทั่วประเทศ ด้วยทีมงานวิทยากรมากประสบการณ์ พร้อมหลักสูตรมากมายที่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานของลูกค้า อบรมไปใช้งานได้จริง พร้อมด้วยสวัสดิการอบรม สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ดังนี้

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้