หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

infographic

หลักสูตรอบรม MS Excel Advance Functions ที่ต้องมีในการทำงาน

(คอร์สสอน Live ผ่าน ZOOM Pro App)

"เติมทักษะ MS Excel ของคุณด้วยฟังก์ชัน Advance ที่ต้องมีในโลกการทำงานจริง ประกอบด้วยกลุ่ม  LOOKUP/LOGICAL-IF/Date-Time/CONDITIONAL SUM/TEXT Functions ครบเครื่องทุกการประยุกต์ใช้งานที่ต้องมีในการทำงานคุณ"

 

***พิเศษ สมัครเรียนวันนี้ ผู้เรียนจะได้ Account เข้าเรียนแบบ E-Learning ไม่จำกัดเวลา ในคอร์ส MS Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop ทันที 

 

หลักสูตร 2 วัน | 6 ชม. (เรียนวันละ 3 ชม.) 
รุ่นที่ 6 : วันเสาร์ที่ 30 - อาทิตย์ที่ 31 ต.ค. 2564 | เรียนเวลา 13:00 - 16:00 น. 

 

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ


วีดีโอตัวอย่างรูปแบบ/บรรยากาศการเรียน

แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ได้นำ Microsoft Excel มาใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ในงานระดับองค์กร ในทุกสายงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยเน้น Workshop ประกอบการเน้นการทำงานจริงในระดับขั้นสูงหรือขั้นต่อยอดการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กร เหมาะสำหรับท่านที่สนใจพัฒนาทักษะการใช้งานด้าน MS Excel ได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับทั่วไปมาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลางถึงขั้นสูง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom Live สดกับวิทยากรตามกำหนดการแต่ละรุ่น วิทยากรจะมี Zoom Pro Account เรียนยาว ๆ ไม่มีตัดช่วง | พัก Break ช่วงละ 10-15 นาที กำหนดการเรียน หลักสูตร Live สอน 6 ชั่วโมง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง

 

info add1

สิ่งที่ได้รับเมื่อลงเรียนคอร์สนี้

 • สมัครเรียนตอนนี้ ผู้เรียนจะได้ Account เข้าเรียนแบบ E-Learning ไม่จำกัดเวลาในคอร์ส MS Excel Advance Functions & Dashboard Report Workshop ได้ทันที 
 • ไฟล์เอกสารการสอน PDF 

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 : Logical และ Lookup Function ของที่ต้องมีในการทำงาน

 • บทที่ 1 - Logical Functions
  • จัดการหลายเงื่อนไขด้วย Nested-IF
  • เชื่อมเงื่อนไข “และ” “หรือ” ด้วย AND() , OR()
 • บทที่ 2 - อ้างอิงข้อมูลตารางด้วย Lookup Functions
  • อ้างอิงข้อมูลอีกตารางด้วย VLOOKUP (Exact Match)
  • ใช้ฟังก์ชัน TRIM() แก้ปัญหา space ที่เกิดขึ้นในข้อมูล
  • VLOOKUP แบบหาค่าแบบช่วง (Approximate Match)
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลตรงกันบางส่วน (Partial Match)
  • Lookup ด้วย INDEX, MATCH
  • VLOOKUP แบบค้นหาข้อมูลหลายเงื่อนไขการค้น (Multiple Criteria)
 • บทที่ 3 - Workshop Reference Functions แบบอื่น ๆ ในการค้นข้อมูลนอกเหนือจาก VLOOKUP
  • ขยายข้อจำกัดการ Lookup ด้วย INDEX, MATCH
  • ใช้ VLOOKUP – MATCH ในการระบุตำแหน่งคอลัมน์ข้อมูลที่ต้องการ
  • ใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ค้นหาข้อมูลแบบ Multiple Table บน VLOOKUP

วันที่ 2 - ครบเครื่องฟังก์ชันกลุ่มวันที่-เวลา / Conditional SUM สรุปค่า / Text Functions

 • บทที่ 4 - สรุปผลข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย Conditional SUM Functions
  • การใช้ COUNTIFS() นับจำนวนรายการหลายเงื่อนไข
  • การใช้ SUMIFS(), AVERAGEIFS() สรุปรายการหลายเงื่อนไข
  • การอ้างถึงเซลล์ใน Criteria ของฟังก์ชัน Conditional SUM
  • การใช้ Wildcards (*) ในการเป็นเงื่อนไขตรงกัน “บางส่วน”
 • บทที่ 5 - จัดการข้อมูลประเภทวันที่-เวลา (Date & Time)
  • รู้จักข้อมูลวันที่และเวลา Date / Time ใน Excel
  • ใช้ฟังก์ชัน WEEKDAY() หาวันประจำสัปดาห์จากวันที่
  • ค้นหาวันทำการด้วย NETWORKDAYS() และ NETWORKDAYS.INTL() Function
  • ค้นหาวันสิ้นสุดทำการด้วย WORKDAY() และ WORKDAY.INTL() Function
  • คำนวณหาการวนรอบช่วงเวลา (เช่น หาอายุ) ด้วย DATEDIF()
  • การคำนวณแบบเทียบหน่วยเวลาด้วยฟังก์ชัน DATE(), YEAR() MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE()
 • บทที่ 6 - การจัดการข้อความ (TEXT) ด้วยสูตร
  • ฟังก์ชันเปลี่ยนพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษ
  • แปลง Custom Format เป็นข้อความด้วย TEXT() Function
  • ฟังก์ชัน FIND( ) และ SEARCH( ) บอกตำแหน่งตัวอักษร/ข้อความในเซลล์
  • ดึงข้อความออกมาตามตำแหน่งโดยฟังก์ชัน MID()
  • ดึงข้อความออกมาจากซ้ายและขวาสุดด้วย LEFT(), RIGHT()
  • การแก้ปัญหานำไฟล์ Excel ที่ gen จากระบบอื่นแล้ว Excel ไม่มองข้อมูลเป็นตัวเลข วันที่ หรือเวลา    
  • การใช้ Flash Fill ในการจัดการข้อความ 

 

 

dashboard excel

lookup


ข้อมูลความรู้พื้นฐาน | ระดับหลักสูตรก่อนการอบรม

excel 150 2

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร Advance ต้องการความรู้เบื้องต้นการใช้งานโปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐานก่อน

คุณสามารถลองทำแบบทดสอบวัดทักษะการใช้ Excel พื้นฐานได้โดยเงื่อนไขการผ่านข้อสอบทดสอบควมรู้พื้นฐานคือ 6 คะแนนขึ้นไป

เข้าไปทำข้อสอบวัดทักษะ Excel Basic ของคุณ คลิกที่นี่

โดยเมื่อคุณทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยากรผู้ดูแลหลักสูตร จะเป็นผู้ประเมิน ส่งผลการทดสอบให้คุณทาง E-Mail พร้อมให้คำแนะนำภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ

 


การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 3,210 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท, VAT - 210 บาท)

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

หลักสูตรนี้ ทางเรามีคอร์สสอน Online ภายใต้ Platform This Trainer สามารถเข้าดูเพิ่มเติม เรียนออนไลน์คลิกที่นี่!

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้