หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

Moodle Training

หลักสูตรอบรมสร้างงานสิ่งพิมพ์องค์กรมืออาชีพด้วย MS Publisher

"พบกับการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งโปสเตอร์ โบรชัว แผ่นพับ และเอกสารประชาสัมพันธ์ในระดับองค์กรได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดายบน Publisher”

Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

รับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House และ Special Course


แนะนำหลักสูตร 

โปรแกรม Microsoft Publisher เป็นโปรแกรมในเครือ Microsoft Office ที่นำมาจัดการงานด้านสิ่งพิมพ์ในระดับองค์กรที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ เช่น การ์ด โปสเตอร์ ป้านประชาสัมพันธ์ และงานระดับนิตยสารด้านการพิมพ์ ที่เน้นความสะดวก รวดเร็วและใช้งานง่าย ด้วยตัวโปรแกรม Microsoft Publisher ถูกรรจุเข้าเป็นชุดโปรแกรมมาตรฐานของ Microsoft Office  ทำให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีบทบาทในงานสำนักงานระดับองค์กรมากขึ้น

ในหลักสูตรนี้เป็นการใช้โปรแกรม Microsoft Publisher โดยจะให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนางานสิ่งพิมพ์ระดับองค์กรได้อย่างมืออาชีพ ทั้ง Workshop การพัฒนาสิ่งพิมพ์ เช่น การ์ด โปสเตอร์ โบรชัวร์ แผ่นประชาสัมพันธ์ในองค์กร เน้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนางานสิ่งพิมพ์ได้จริงและสะดวก รวดเร็ว


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้สนใจในการพัฒนาสิ่งพิมพ์ในองค์กรทุกสายงาน เช่น สายงานด้านประชาสัมพันธ์ สายงานด้านเอกสาร โดยผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านงานสิ่งพิมพ์มาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริง)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

moodle

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 - Basic Document Style

 • รู้จักโปรแกรม Microsoft Publisher | คอนเซปการพัฒนาสิ่งพิมพ์
 • เริ่มใช้งาน Publisher | คำสั่งทั่วไป สร้างเอกสาร จัดการเอกสาร
 • จัดการข้อมูล และ Layout ทางธุรกิจ
 • จัดการหน้ากระดาษ | วางพื้นหลัง ข้อมูล คอลัมน์
 • จัดการการสั่งพิมพ์ทั้งแบบ One Page และ Multiple Page

วันที่ 2 - Business Commercial

 • การใช้ระบบ Tracking / Comment เอกสารในองค์กร
 • การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) ด้วย MS Word
 • การทำ Reference / ดรรชนี การอ้างอิง
 • จัดทำสารบัญ (TOC) ควบคุมตาม Navigation Pane
 • รู้จักระบบ Field และการควบคุมการอ้างอิงโยงผ่านระบบ Field
  • การทำงานกับ Field Input ต่าง ๆ
 • Workshop นามบัติ Poster | โบรชัวร์
moodle2017

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม


การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้