หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

Moodle Training

หลักสูตรอบรมครบเครื่องจัดการเอกสารเริ่มต้นจนโปรด้วย MS Word 

" Workshopจัดการเอกสารสำนักงานอย่างมืออาชีพ  สอนการใช้งานจริง ๆ บน MS Wordจัดการเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนทำรูปเล่มปริมาณมาก ๆ ด้วยฟังก์ชันขั้นสูง เช่น สารบัญ Index Reference ให้คุณดึงศักยภาพโปรแกรม MS Word ออกมาได้อย่างมืออาชีพ”

เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

รับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House และ Special Course


วีดีโอแนะนำหลักสูตร 

 

Microsoft Office เป็นโปรแกรมจัดการในสำนักงานที่เรียกได้ว่า เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้จัดการงานในสำนักงานไปแล้ว ในองค์กรต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต่างมีโปรแกรม Microsoft Office ไว้ให้บุคลากรทำงานด้านเอกสารและการนำเสนอดังนั้นในหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้งาน Microsoft Word ด้วยการจัดทำเอกสารมืออาชีพ สำหรับดำเนินการควบคุมเอกสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงการจัดการเอกสารขั้นสูง การัยตีให้คุณดึงศักยภาพของโปรแกรมออกมาอย่างแท้จริง


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

เหมาะสำหรับ บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านด้านเอกสาร

ระดับหลักสูตร: ขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริง)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

moodle

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 - MS Word Layouting Administration

 • จัดการเนื้อหาและหน้ากระดาษ
 • การจัด Text Style / Paragraph / Line Style Format
 • ใส่วัตถุอื่นประกอบ
  - Symbol | รูปภาพ
  - ตาราง
  - Chart
 • ควบคุมการตั้ง Break หน้ากระดาษ
 • จัดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
 • ตั้งค่าการสั่งพิมพ์เอกสาร กำหนดพื้นที่พิมพ์
 • Workshop การทำ Template เอกสาร
 • กำหนด Section / Page Break ควบคุมการแสดงหน้าเอกสารแยกส่วน
  • Workshop ทำเอกสารแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน

วันที่ 2 - Large Document Technique

 • การใช้ระบบ Tracking / Comment เอกสารในองค์กร
 • การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) ด้วย MS Word
 • การทำ Reference / ดรรชนี การอ้างอิง
 • จัดทำสารบัญ (TOC) ควบคุมตาม Navigation Pane
 • รู้จักระบบ Field และการควบคุมการอ้างอิงโยงผ่านระบบ Field
  • การทำงานกับ Field Input ต่าง ๆ
 • Workshop ควบคุมการทำงานกับเอกสารปริมาณมาก ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
moodle2017

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม


การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้