หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

infographic

หลักสูตรอบรมผลิตสื่อวีดีโอ Motion InfoGraphic Multimedia ด้วย PowerPoint

"ฉีกกฎเดิม ๆ  ด้วยการผลิตสื่อวีดีโอหรือ Multimedia Presentation แบบ Motion Graphic อย่างมีคุณภาพ ด้วยโปรแกรมสามัญประจำเครื่องอย่าง MS PowerPoint ตอบโจทย์ ใช้งานง่าย ครบเครื่องเรื่องประสิทธิภาพ”


รุ่นที่ 2 : เสาร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 13 ก.ย. 63

สถานที่อบรม : ศูนย์อบรม CMYK ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (คลิกเพื่อดูแผนที่)

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร | Motion Graphic คืออะไร?

Motion Graphic คือเทคนิคการนำเอากราฟิกต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยรูปร่าง (Shape) รูปภาพ (Picture) หรือแม้แต่ข้อความ (Text) มาสร้างการเคลื่อนไหวให้มีการสื่อความหมายตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ไว้เป็นการอธิบายข้อมูลจากความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมในการทำสื่อวีดีโอหรือ Multimedia เนื่องด้วยความรวดเร็วในการสื่อความหมาย ขยายความความหมายในตัวสื่อได้อย่างง่าย 

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงพัฒนาการประยุกต์ใช้โปรแกรม PowerPoint ที่เป็นเครื่องมือสำหรับทำงานนำเสนอมาผลิตสื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์แนว Motion ให้ตอบโจทย์ โดยทำงานในพื้นฐานแนวทางการนำเสนอในรูปของ InfoGraphic เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจง่าย รวดเร็ว ตอบโจทย์ตามกระแสการบริโภคข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรหรือผู้สนใจในการทำงานด้านการพัฒนาสือวีดีโอ Multimedia 

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการนำไปใช้งานได้จริง

ในการอบรมใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2016 ขึ้นไปในการอบรม 

ระดับหลักสูตร : ปานกลางหรือขั้นสูง

ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้งานโปแกรม MS PowerPoint ในการจัดรูปแบบวัตถุต่าง ๆ ในโปรแกรมได้เป็นอย่างดี แต่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำสื่อวีดีโอในระหว่างการอบรมจะปูพื้นการใช้งาน Animation & Transition ฟังก์ชันให้

สำหรับหลักสูตรระดับก่อนหน้าหลักสูตรนี้คือ ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ

info add1

"สำหรับในหลักสูตรนี้ คุณสามารถพัฒนาสื่อวีดีโอ Multimedia"

 • สร้างสื่อวีดีโอรูปแบบ Multimedia แนวทาง Motion Graphic
 • สร้าง Video Presentation นำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบ Presentation และไฟล์วีดีโอ
 • เรียนรู้เทคนิคการทำสื่อตั้งแต่การทำ Storyboard เบื้องต้นจนสร้างงาน Production ออกมาด้วยโปรแกรม MS PowerPoint
 • จัดวางการทำ Animation ของสื่อบนโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ดึงความสามารถของโปรแกรมมาใช้ผลิตสื่อ Multimedia ได้

 content1

content2


เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 - Motion Graphic in PowerPoint

 • รู้จัก Motion Graphic เรียนรู้ความสามารถของ PowerPoint Function ในการทำงาน
  • PowerPoint Transition First Look
  • Selection Pane
  • การจัดการ Object Layer ของโปรแกรม
 • เจาะลึก Transition และ Animation ใช้งานได้อย่างตอบโจทย์
  • Transition บนกรอบของ Motion Graphic
  • Animation กลุ่ม Motion ทั้งหมด
 • จัดเตรียม Layout งานวีดีโอตั้งต้น 
 • Resource ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน (รูป/เสียง/วีดีโอ/Vectors)
 • รู้จัก Animation Pane และการตั้งค่าที่จำเป็น

วันที่ 2 - Multimedia Workshop

 • จัดการ Motion แต่ละ Slide อย่างมืออาชีพด้วยการเลือก Transition ประกอบด้วย
  • Delay
  • Advance Slide
  • Reheard Timing
 • จัดการเรื่องเสียง เสียงประกอบคำบรรยาย และ Multimedia ภายนอก
  • Record Narration
  • การจัดการ Multimedia ภายนอก
  • Screen Recording
 • Workshop Putting All Together
  • รวมทุกสไลด์เป็นเรื่องเดียวกัน
  • เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างความเชื่อมต่อแต่ละส่วนของงาน
 • การ Export งาน Production ออกมาเป็นไฟล์หรือ Presentation
  • สร้างไฟล์วีดีโอ
  • กำหนดคุณภาพของงานที่ได้แต่ละรูปแบบ

อบรม infographic powerpoint

 

 


สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรมจริง (ไม่ใช่ PowerPoint Slide Handouts )
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

infographic cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 6,313 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 5,900 บาท, VAT - 413 บาท)

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs ไม่เสียสิทธิ์วันลาและเบิกจ่ายได้

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้