หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

infographic

หลักสูตรอบรมครบเครื่องผลิตสื่อ Multimedia Motion Graphic ด้วย PowerPoint

"ฉีกกฎเดิม ๆ  ด้วยการผลิตสื่อวีดีโอหรือ Multimedia Presentation แบบ Motion Graphic อย่างมีคุณภาพ ด้วยโปรแกรมสามัญประจำเครื่องอย่าง MS PowerPoint ตอบโจทย์ ใช้งานง่าย ครบเครื่องเรื่องประสิทธิภาพ”


รุ่นที่ 4 : เสาร์ที่ 2 - อาทิตย์ที่ 3 เม.ย. 2565
รุ่นที่ 5 : พฤหัสบดีที่ 23 - ศุกร์ที่ 24 มิ.ย. 2565

สอนสด Online Live ผ่าน ZOOM

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

ตัวอย่างวีดีโอที่ใช้ PowerPoint ล้วน ๆ ทำ

แนะนำหลักสูตร | Motion Graphic คืออะไร?

Motion Graphic คือเทคนิคการนำเอากราฟิกต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยรูปร่าง (Shape) รูปภาพ (Picture) หรือแม้แต่ข้อความ (Text) มาสร้างการเคลื่อนไหวให้มีการสื่อความหมายตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ไว้เป็นการอธิบายข้อมูลจากความเคลื่อนไหวเหล่านี้ ในปัจจุบันเป็นที่นิยมในการทำสื่อวีดีโอหรือ Multimedia เนื่องด้วยความรวดเร็วในการสื่อความหมาย ขยายความความหมายในตัวสื่อได้อย่างง่าย 

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงพัฒนาการประยุกต์ใช้โปรแกรม PowerPoint ที่เป็นเครื่องมือสำหรับทำงานนำเสนอมาผลิตสื่อวีดีโอ ประชาสัมพันธ์แนว Motion ให้ตอบโจทย์ โดยทำงานในพื้นฐานแนวทางการนำเสนอในรูปของ InfoGraphic เพื่อให้การสื่อสารเข้าใจง่าย รวดเร็ว ตอบโจทย์ตามกระแสการบริโภคข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรหรือผู้สนใจในการทำงานด้านการพัฒนาสือวีดีโอ Multimedia 

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการนำไปใช้งานได้จริง

ในการอบรมใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2016 ขึ้นไปในการอบรม 

ระดับหลักสูตร : ปานกลางหรือขั้นสูง

ผู้เข้าอบรมจะต้องใช้งานโปแกรม MS PowerPoint ในการจัดรูปแบบวัตถุต่าง ๆ ในโปรแกรมได้เป็นอย่างดี แต่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการทำสื่อวีดีโอในระหว่างการอบรมจะปูพื้นการใช้งาน Animation & Transition ฟังก์ชันให้

สำหรับหลักสูตรระดับก่อนหน้าหลักสูตรนี้คือ ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ

info add1

"สำหรับในหลักสูตรนี้ คุณสามารถพัฒนาสื่อวีดีโอ Multimedia"

 • สร้างสื่อวีดีโอรูปแบบ Multimedia แนวทาง Motion Graphic
 • สร้าง Video Presentation นำเสนอข้อมูลทั้งในรูปแบบ Presentation และไฟล์วีดีโอ
 • เรียนรู้เทคนิคการทำสื่อตั้งแต่การทำ Storyboard เบื้องต้นจนสร้างงาน Production ออกมาด้วยโปรแกรม MS PowerPoint
 • จัดวางการทำ Animation ของสื่อบนโปรแกรมอย่างเป็นระบบ ดึงความสามารถของโปรแกรมมาใช้ผลิตสื่อ Multimedia ได้

 content1

content2


เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

 • บทที่ 1: ความเข้าใจเรื่อง Motion Graphic
  • Motion Graphic คืออะไร ?    
  • Motion Graphic กับ MS PowerPoint    
  • Storyboard แนวทางในการวางแผนการทำ Motion Graphic
 • บทที่ 2 : Technical Skills คำสั่งการทำงานต่าง ๆ ที่จำเป็น
  • แทรกรูปร่าง (Shape)    
  • การจัดรูปแบบรูปร่าง (Format)    
  • เปิดคำสั่ง Format เพิ่มเติม    
  • คำสั่ง Duplicate Object ทำการคัดลอกวัตถุได้รวดเร็วขึ้น    
  • Filter Pictures / Pictures in shapes    
  • Eyedropper ตัวดูดค่าสีลงวัตถุ    
  • คำสั่ง Remove Background เอาพื้นหลังออกจากรูป    
  • Resources ประกอบ Stock Photo เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ    
  • รวม 20 เว็บไซต์ให้ดาวน์โหลดไฟล์รูป Stock Photo ฟรี!!    
  • แหล่งโหลด Vector / Icons Graphic
 • บทที่ 3 : คำสั่งในการเปลี่ยน Slide / Transition    
  • เพิ่มลูกเล่นการนำเสนอด้วยการเปลี่ยนสไลด์ (Transition)    
  • การเข้าไปจัดการ Transition    
  • แปลงไฟล์เสียงเป็น wav
  • แหล่งดาวน์โหลดไฟล์ Sound / Effect ฟรี    
  • การตั้งค่า Transition เพิ่มเติม / Transition ที่แนะนำให้ใช้    
 • บทที่ 4 : ครบเครื่องเรื่อง Animation    
  • ระบบการสร้าง Animation    
  • การจัดการ Animation    
  • กำหนด Animation Pane ให้กับอนิเมชัน    
  • แสดง Animation ทั้งหมด    
  • การใส่ลูกเล่นการนำเสนอด้วย Motion Path    
  • ใช้ Selection Pane ในการจัดการวัตถุซ้อนกัน        
  • เทคนิคการซ้อนกันของวัตถุสามารถนำมาใช้กับ Animation ได้    
 • บทที่ 5 : การจัดการ Audio / Video    
  • ใส่ Audio File ลงไปใน Slide    
  • จัดการ Audio    
  • การแก้ไข Audio ด้วยการ Trim    
  • การ Record เสียงเป็น Audio Object ใน Slide    
  • ใช้โปรแกรม Audacity ในการ Record เสียง    
  • การใส่ Video File    
  • ใส่ Audio / Video Animation    
  • รวม Resources แหล่งในการดาวน์โหลดไฟล์ Video Footage    
 • บทที่ 6 : การจัด Slide Timing และการ Export    
  • การ Rehearse Timings    
  • การ Export งานออกมาเป็น Video    

อบรม infographic powerpoint

 

 


สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม PDF
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

 

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมในการอบรม

infographic cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง  คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่


ค่าลงทะเบียนรวม VAT -3,745 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท, VAT - 245 บาท)
***ลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ไม่เกิน 3%***

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้