หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

่joomla training

หลักสูตรอบรมสร้างเว็บไซต์องค์กรมืออาชีพด้วย Joomla 3

"ครบเครื่อง Step-to-Step สร้างเว็บไซต์ในองค์กรด้วย Joomla 3.x | Open Source CMS ยอดนิยม  สอนแบบ Step-to-Step ทำเว็บไซต์องค์กรได้ง่ายและสะดวก จัดการผ่านระบบ Admin ของเว็บไซต์ ไม่ต้องแก้ไขด้วยการเขียน Code เน้น Output เว็บไซต์พร้อมระบบจัดการอัพเดทข้อมูล "

 

เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ


แนะนำหลักสูตร

ในปัจจุบันมีโปรแกรมสร้างเว็บไซต์พร้อมระบบบริหาร จัดการ (Content Management System – CMS) ที่ให้ผู้พัฒนาสามารถพัฒนาเว็บไซต์ที่มีระบบฐานข้อมูลพร้อมกับระบบจัดการ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์มากนักทำให้ได้รับความนิยมในหมู่เจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการ พัฒนาเว็บไซต์ในหน่วยงานตนอย่างมีประสิทธิภาพ Joomla เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ Open Source  - CMS (สามารถใช้งานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย) ประกอบด้วยส่วนเว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม และส่วนระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะสามารถใช้งานและสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองจาก Joomla ด้วยเนื้อหาฟังก์ชันระดับองค์กร


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในตำแหน่งงานพัฒนาเว็บไซต์ เช่น เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ (IT) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนเว็บไซต์มาก่อน

ระดับหลักสูตร: ขั้นพื้นฐานถึงปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรม cityhubs

"สำหรับในหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถพัฒนาเว็บไซต์"

 • สร้างเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการ สามารถแก้ไข ข่าวสาร เนื้อหาเองได้บน Server โดยตรง
 • ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เขียนโปรแกรมก็จัดการเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
 • Step-by-Step สร้างเว็บไซต์ Joomla รวดเร็ว สวยงาม ได้ประสิทธิภาพ
 • พร้อม Workshops การสร้างหน้าเว็บไซต์จริง ๆ ในการทำงาน
 • จบจากการอบรมการันตีคุณมีเว็บไซต์พร้อมระบบจัดการทันที
 • สอนจากวิทยากรประสบการณ์สอน Joomla มากว่า 80 รุ่นหลักสูตรตลอดระยะเวลา 9 ปี

 


เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1 - General Configuration 

 • บทนำ - แนะนำและเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
  • รู้จัก Joomla และดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง    
  • สำหรับลง Joomla ในเครื่อง Local ดาวน์โหลดและติดตั้ง Xampp    
  • ติดตั้ง Joomla บนเครื่อง Local    
  • ติดตั้ง Joomla บน Server    
 • บทที่ 1 - เริ่มต้นใช้งาน Joomla ด้วยการตั้งค่าระบบเบื้องต้น
  • หน้าจอ Front-End และ Back-End ของ Joomla    
  • ทดสอบการตั้งค่าเบื้องต้น Global Configuration และ Media Manager 
  • หลักการเบื้องต้นของระบบเนื้อหาใน Joomla    
 • บทที่ 2 - จัดการหมวดหมู่ “Category”
  • การสร้างและจัดการหมวดหมู่ “Categories”    
  • ระบบหมวดหมู่ย่อย Sub Category    
 • บทที่ 3 - จัดการบทความ “Article”
  • เริ่มสร้าง Article    
  • สร้างเมนูเชื่อมโยงหา Article    
  • แสดง Article หน้าแรกจาก Featured Articles    
  • ตั้งค่า Article Options แสดงสถานะของ Article บนหน้าเว็บ    
  • การใช้ปุ่ม Readmore แยก Intro Article    
  • การใช้ Intro / Full Image ควบคุมภาพประกอบใน Article    
  • การลบ Article และการจัดการ Trash    
 • บทที่ 4 - การแสดงผล Article รูปแบบต่าง ๆ ด้วย “Menu”
  • การสร้างเมนูไปหา Category    
  • การใช้ Content Tags ช่วยจัดกลุ่ม Article    
  • การตั้ง Menu - Home Page    
 • บทที่ 5 - การจัดการ Extension – Module
  • รู้จักและการสร้าง Module ใหม่    
  • สร้าง Module Lastest News แสดงข่าวล่าสุด    
  • การจัดการ Menu Assignment และ Class Suffix    
  • การสร้าง Menu ตัวใหม่    
  • ติดตั้ง Extension เสริมจากภายนอก | Slideshow Module    

 

 

วันที่ 2 - Professional Development

 • บทที่ 6 - การจัดการ Extension –Templates
  • ตั้งค่า Template ใน Joomla
  • การดูตำแหน่ง Module Position ใน Template
  • การติดตั้ง Template จากภายนอก
  • Workshop การติดตั้ง Template จากภายนอก | Clean Template
  • การ Update Extension
  • การจัดการ Template ฝั่ง Administrator
 • บทที่ 7 - การจัดการ Extension – Component & Plugins
  • การจัดการ Component Contacts
  • การจัดการ Component Search
  • การจัดการ Plugins | Editor TinyMCE
  • การติดตั้ง Captcha Plugin | Google ReCaptcha
  • เพิ่มความปลอดภัย URL Link Admin ด้วย Plugin AdminExile
 • บทที่ 8 - การจัดการ Extension – Languages
  • การติดตั้ง Language ภาษาไทย
  • การแก้ข้อความภาษาด้วย Language Override
 • บทที่ 9 - การจัดการระบบสมาชิกของ Joomla
  • การจัดการระบบสมาชิกใน Joomla
  • การเปิดระบบสมัครสมาชิก และตั้งค่า Mail Server
  • ระดับการจัดการเว็บของ User แต่ละกลุ่ม
  • การกำหนด Access Level การเข้าถึงข้อมูลตามกลุ่ม User
  • การสร้างกลุ่ม User และ Access Level ขึ้นมาเอง
 • บทที่ 10 - การย้าย Joomla สู่โฮสจริง และการตั้งค่าที่น่าสนใจ
  • การทำ Package Backup Website พร้อมย้ายสู่ Server จริงด้วย Akeeba Backup
  • นำ Package Backup ไฟล์ไปทำงานบน Server
  • การถอนการติดตั้ง Extension
  • การตั้งค่า Global Config URL รองรับ SEO เบื้องต้น
  • แนะนำ Corporate Template แบบ Quickstart | JA Simpli

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

Joomla cover

 


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้