หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

excel

หลักสูตรอบรมครบเครื่องใช้งาน MS Excel ระดับองค์กรมืออาชีพ (Basic/Intermediate Level)

"ครบเครื่องการใช้งาน Microsoft Excel ทั้ง Workshop ในการใช้งานในสำนักงาน/องค์กร ด้วย Workshop การจัดการระบบตารางคำนวณด้วยสูตรที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลจริงในชีวิตประจำวัน เน้นให้คุณดึงศักยภาพ MS Excel ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

 

เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

พร้อมทั้งหลักสูตรนี้ทางเรารับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House สอนในองค์กรลูกค้า และ Special Course และ Private/In-House Online Live Training ผ่าน application LIve Meeting Conference ได้ค่ะ


วีดีโอแนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

งานในองค์กร สำนักงานเป็นงานที่ใช้การคำนวณข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมากมาย สูตรการคำนวณคิดค่าต่าง ๆ มีความสลับซับซ้อนมีข้อมูลในองค์กรในหลายส่วนประกอบกัน ทั้งนี้ประสิทธิภาพของงานขึ้นอยู่กับความรวดเร็ว ถูกต้อง และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลักสูตรนี้จึงโปรแกรมจัดการระบบคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลในสำนักงานยอดนิยมคือ MS Excel โดยผู้เข้าอบรมจะได้ปฏิบัติงานด้วย Workshop ในสำนักงานจริง ประกอบด้วย การจัดตาราง คำนวณสูตร จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ผู้สนใจในงานด้านการขาย การตลาด งานบริหารบุคคล งานด้านบัญชีการเงิน พนักงานคำนวณ/วิเคราะห์งบประมาณ เป็นต้น

ระดับหลักสูตร: ขั้นพื้นฐานถึงขั้นปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริงในองค์กร)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรม cityhubs

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (2 วัน)

วันที่ 1

 • บทที่่ 1 - เริ่มต้นใช้งาน Excel
  • การคีย์ข้อมูลและจัดรูปแบบเซลล์
  • ชีวิตง่ายขึ้นด้วย AutoFill
  • เครื่องมือ Table
  • การจัด Row / Column อย่างโปร
  • การคีย์ลัดแบบโปรและการ Merge Cell
  • ดูตารางได้ง่ายขึ้นด้วย Freeze Pane
  • การใช้ Format Painter คัดลอกการจัดรูปแบบลงวัตถุ
 • บทที่ 2 - การจัดการสั่งพิมพ์ (Print) ใน Excel
  • การจัดพิมพ์หน้ากระดาษใน Excel
  • การจัดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
 • บทที่ 3 - การเรียงลำดับ (Sort) และกรอง (Filter) ข้อมูล
  • การเรียงลำดับ (Sort) ข้อมูล
  • การกรอง (Filter) ข้อมูล
 • บทที่ 4 - ระบบสูตรคำนวณ (Formula & Functions)
  • แนะนำระบบสูตร (Formula)
  • การคำนวณข้อความด้วย & และ ‘
  • การใช้เครื่องหมาย $ ล็อคตำแหน่งสูตร

วันที่ 2

 • บทที่ 4 - ระบบสูตรคำนวณ (Formula & Functions)
  • การใช้ฟังก์ชัน (Function) คำนวณ
  • ฟังก์ชันกลุ่ม AutoSum
  • ฟังก์ชัน IF ให้ผลลัพธ์ตามเงื่อนไข
  • ตรรกะ Logical - IF
 • บทที่ 5 - การจัดรูปแบบข้อมูลตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
  • สร้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
  • การจัดการกฎและเงื่อนไขแบบต่าง ๆ (Manage Condition Rules)
  • ลำดับกฎและเงื่อนไข (Rules Priorities)
 • บทที่ 6 - ครบเครื่องเรื่องแผนภูมิ (Chart)
  • การสร้างแผนภูมิ (Chart)
  • ปรับแต่งแผนภูมิอย่างโปร
  • ปรับแต่งแผนภูมิอย่างโปร Part 2
  • ปรับแต่งแผนภูมิเส้น Line Chart
  • ปรับแต่งแผนภูมิวงกลม Pie Chart
  • ปรับแต่งแผนภูมิสองแกน Combo Chart
 • บทที่ 7 - การทำงานที่น่าสนใจ
  • แยกข้อมูลออกเป็นคอลัมน์ด้วย Text to Column
  • เอารายการซ้ำกันออกด้วย Remove Duplicate
  • ค้นหาข้อมูลและแทนที่ข้อมูล (Find & Replace)
excel basic training

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

excel cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 5 - 15 ท่านต่อคอร์สเพื่อดูแลผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


เปิดอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่ Request ใบเสนอราคา In-House คลิกที่นี่

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs นโยบายความเป็นส่วนตัว

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้