หลักสูตรอบรมโดยซิตี้ฮับส์ | City Hubs เน้นอบรมใช้งานได้จริง
ด้วยทีมงานวิทยากรคุณภาพ ประสบการณ์ 10 ปี กว่า 200 รุ่นหลักสูตร

access 250

หลักสูตรสร้างและจัดการฐานข้อมูลระดับองค์กรด้วย Microsoft Access

"สร้างและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลในระดับองค์กรด้วย Microsoft Access ให้คุณบูรณาการข้อมูลสารสนเทศในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ"


รับจัดอบรม ในรูปแบบ In-House และ Special Course


แนะนำหลักสูตร

Microsoft Access เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลระดับองค์กรที่มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดการแสดงผลและการค้นหาข้อมูล เพื่อนำเสนอข้อมูลสรุปสำหรับใช้งานในองค์กรตามต้องการ สำหรับโปรแกรม Microsoft Access ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เน้นการประยุกต์ใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างและจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ทำระบบค้นหา วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลด้วยคอนเซปองค์ประกอบของ Microsoft Access ประกอบด้วย Table / Query / Form / Report และทำ Workshop ในการสร้างฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลในองค์กร


กลุ่มเป้าหมาย | รูปแบบการอบรม

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือผู้สนใจ ในตำแหน่งงานที่ใช้งาน วิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูลองค์กร เช่น งานธุรการ งานขาย งานสำนักงาน งานพัสดุ งานสารบรรณ เป็นต้น

ระดับหลักสูตร: ขั้นพื้นฐานถึงปานกลาง (เน้นการนำไปใช้งานได้จริง)

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

อบรม cityhubs

"สำหรับในหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กร"

 • สร้างฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลในองค์กรผ่าน MS Access ได้
 • สร้างส่วนติดต่อในการใช้งานฐานข้อมูลผ่าน Form และ Report ของ MS Access ให้คุณจัดการฐานข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
 • สร้างระบบฐานข้อมูลในภาพรวมเป็นกึ่ง Application ไว้ใช้จัดการงานในองค์กร
 • พร้อม Workshops การสร้างระบบฐานข้อมูลจริง
access1

เนื้อหาหลักสูตร | Course Outline (3 วัน)

วันที่ 1

 • แนะนำคอนเซปฐานข้อมูล
  • ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  • เครื่องมือและองค์ประกอบของฐานข้อมูล
  • หลักการออกแบบฐานข้อมูล
  • ตัวอย่างฐานข้อมูล | Workshop
 • เริ่มใช้งาน MS Access | รู้จักเครื่องมือการทำงาน
 • ออกแบบและจัดการตาราง (Table)
  • ตั้งค่าตารางและระบบ Field Settings
  • จัดการ Properties
 • จัดการความสัมพันธ์ของตาราง (Relationship)

วันที่ 2

 • จัดการความสัมพันธ์ของตาราง (ต่อ)
  • รูปแบบความสัมพันธ์และ Integrity
 • จัดการระบบ Query
  • รูปแบบและประเภทการ Query ข้อมูล
  • การใช้ Calculation Query สรุปผลด้วยสูตรคำนวณ
  • การใช้ Expression Builder ในการช่วยการ Query
  • การใช้ Query เพื่อจัดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง

วันที่ 3

 • จัดการระบบ Form
  • จัดทำฟอร์มการติดต่อกับตารางหรือ Query
  • สร้างฟอร์มผ่าน Wizard
  • สร้างฟอร์มและจัดการอย่างละเอียดในโหมด Design
  • จัดการส่วนติดต่อผู้ใช้และส่วนการแสดงผลข้อมูลบนฟอร์ม
  • ใช้งาน Control และ Object บนฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการรายงาน (Report)
  • จัดการ Report Layout
  • สร้าง Report ผ่าน Wizard
  • จัดการควบคุมหน้ากระดาษผ่าน Design View
  • จัดการเรียงลำดับข้อมูลในรายงาน
  • จัดการกลุ่มข้อมูลในรายงานเพื่อสรุปผลตามรูปแบบที่ต้องการ
 • สรุป Workshop ตัวอย่างฐานข้อมูลองค์กร
access2

access3

สวัสดิการสำหรับผู้เข้าอบรม

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรม
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเองในการอบรม

access cover

การอบรมด้วยวิทยากรประสบการณ์ในการใช้งานจริง จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 5 - 15 ท่านต่อคอร์สเพื่อดูแลผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิดและได้ประสิทธิภาพสูงสุด คลิกดูบรรยากาศการอบรมได้ที่นี่

 


ค่าลงทะเบียนรวม VAT - 7,490 บาท/ท่าน
(ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท, VAT - 490 บาท)

ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  


กำหนดการอบรม

อบรมหลักสูตรเต็มวัน เวลา 9:00 - 16:00 น. ดาวน์โหลด Course Outline คลิกที่นี่


การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
  ชื่อบัญชี “บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”
  ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ: "Cityhubs Corporation Co.,Ltd."

  เลขที่บัญชี 235-231297-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับชำระเงินจากท่านแล้วเท่านั้น การจัดลำดับเรียงตามวันที่ชำระเงิน

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 093-5608885 หรือ 087-6710148 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**


 

ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน

 • ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ วิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายได้ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2555
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่
 • หลักสูตรอบรมทุกหลักสูตร ทางบริษัทต้นสังกัดสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
  รายละเอียดข้อมูล คลิกที่นี่

Line ID cityhubs1234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์
โทร. 093-5608885, 087-6710148
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID: cityhubs1234


ลงทะเบียนสมัครอบรม คลิกที่นี่  

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ (In-House Training)ลูกค้าสามารถกรอก ฟอร์ม Request In-House Training - คลิกที่นี่
ในการส่งรายละเอียดการจัดเพื่อทางเราประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาได้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 093-5608885, 087-6710148

เข้าสู่ระบบ (Login)

อบรม Public Training ที่ cityhubs

อบรม In-House ที่ cityhubs

อบรม Special Course ที่ cityhubs

อบรมที่ cityhubs ลดหย่อนภาษี 200%

อบรมที่ cityhubs ไม่เสียสิทธิ์วันลาและเบิกจ่ายได้

บริษัทซิตี้ฮับส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาบนเว็บไซต์ | Best View on Modern Browser (IE10+ Recommended)

Cookie Policy

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อทำงานรันหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์ โปรดคลิก "ยอมรับ" เพื่อปิดกล่องข้อความนี้