เจาะลึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MS Access ขั้นสูง

Access advanceหลักสูตรอบรมเจาะลึกพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย  Microsoft Access ขั้นสูง

หลักสูตรเจาะลึกเน้น ๆ ระบบ Form | Query | Report พร้อมด้วย VBA สำหรับพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft Access ขั้นสูงสุด จัดอบรมแล้วที่ ม.ขอนแก่น”

ผ่านการอบรมแล้ว เปิดอบรมในหลักสูตร In-House Training

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-SAAN Software Park)
อาคารพิมล กลกิจ (ศูนย์วิชาการ) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

แนะนำหลักสูตร

Microsoft Access เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลยอดนิยมของค่าย Microsoft ที่เน้นการใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถนี้เองทำให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access ได้รับความนิยมในการประยุกต์ใช้การทำงานในองค์กรได้ในหลากหลายแนวทาง ทั้งในการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่ใหญ่และซับซ้อนหรืองานฐานข้อมูลเฉพาะทาง

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในองค์กรด้วย Microsoft Access ขั้นสูงประกอบด้วย Workshop การพัฒนา Table | Query | Form |Report สำหรับวิเคราะห์งานที่ซับซ้อนและเฉพาะทางมากมาย พร้อมด้วยหลักการของ VBA หรือการเขียน Module และ Action การทำงานกับวัตถุต่างๆ ในตัวโปรแกรม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ในตำแหน่งงานที่ใช้งาน วิเคราะห์และจัดการฐานข้อมูลองค์กร เช่น งานธุรการ งานขาย งานสำนักงาน งานพัสดุ งานสารบรรณ เป็นต้น โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Access มาก่อน

วัน-เวลาและสถานที่

จำนวนที่รับ    40 คน

ตารางเวลา    อบรม 2 วัน (จำนวน 12 ชั่วโมง)  เวลา 09.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม    แผนที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ - E-SAAN Software Park (ขอนแก่น)

รูปแบบการดำเนินโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมหนึ่งท่านต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (ห้องอบรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ผู้เข้าอบรมพร้อม) ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เนื้อหาควบคู่ไปกับการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

เนื้อหาหลักสูตร (2 วัน)

 • เกริ่นนำคอนเซปฐานข้อมูลและ MS Access
 • เจาะลึกระบบ Query
 • เจาะลึกการจัดการข้อมูลด้วย Form
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสวยงามด้วย Report
 • VBA สำหรับ Module | MACRO
 • Work Shop: เจาะลึกฐานข้อมูลองค์กร

ทรัพยากรประกอบการอบรม (สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ)

image011

 • ชุดเอกสารประกอบการอบรม (หนังสือ, แผ่นซีดีไฟล์ประกอบการอบรม, สมุด , ปากกา )
 • อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน ตลอดการอบรมทั้ง 2 วัน
 • ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน

พิเศษ! รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 10% ทันที

เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรม

(หากผู้สมัครทำเรื่องเบิกจ่ายหน่วยงานมาอบรมและสะดวกมาชำระเงินหน้างาน สามารถทำเรื่องเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในราคาที่ลดค่าลงทะเบียน 10% แล้ว พร้อมกับแจ้งการยืนยันเข้าอบรมด้วยสำเนาหนังสืออนุมัติจากหน่วยงานของท่านก่อนการอบรม ท่านจะสามารถชำระเงินที่หน้างานได้ค่ะ)

ออกใบเสร็จโดยเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (E-SAAN Software Park)

การชำระค่าลงทะเบียน

 • โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี  
  ชื่อบัญชี ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (ESSWP_STTC) เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 551-409492-3 ธนาคารไทยพาณิชย์
  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ธนาณัติ / ธนาณัติออนไลน์ สั่งจ่ายในนาม ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ตู้ ปณ.22 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

**หมายเหตุ : ภายหลังการโอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ถึงการชำระค่าลงทะเบียนที่สายด่วน 088-557-3497-8 หรือส่งอีเมล์แจ้งมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.**

ทางเราสามารถจัดทำหนังสือเชิญสำหรับท่านที่ต้องการนำไปเสนอผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่าน และสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ ดำเนินการออกเอกสารโดยศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลการสมัครและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ท่านสามารถติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
City Hubs – ซิตี้ฮับส์

อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง  จ.ขอนแก่น
โทร. 088-5573497-8
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์)
อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์

 regis kk

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่!

ทางเราได้เปิดอบรมหลักสูตรนี้ในระดับองค์กร พร้อมทั้งสามารถจัดวิทยากรและทีมงานจัดอบรมในหน่วยงานได้ สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 088-557-3497-8

Login Form

อบรมที่ Cityhubs ทุกหลักสูตรต้นสังกัดสามารถนำค่าลงทะเบียนไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
อบรม cityhubs สามารถเบิกราชการได้
Cityhubs รับจัดอบรมนอกสถานที่หรือภายในหน่วยงานของลูกค้า (In-House Training)